Dưới đây là những điều khoản sử dụng áp dụng khi bạn truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ của Seo Genz:

1. Trách nhiệm sử dụng: Bạn cam kết sử dụng trang web và dịch vụ của Seo Genz chỉ cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật pháp nào. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây hại hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống của Seo Genz hoặc các người dùng khác.

2. Nội dung người dùng: Khi bạn đóng góp nội dung người dùng trên trang web của Seo Genz, bạn đồng ý rằng bạn có quyền sở hữu hoặc có quyền sử dụng hợp pháp những nội dung này. Bạn chịu trách nhiệm về tính pháp lý và nội dung của mình và không được phép chia sẻ bất kỳ nội dung vi phạm bản quyền, phỉ báng, đồi trụy, phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ nội dung không phù hợp nào khác.

3. Liên kết: Trang web của Seo Genz có thể chứa các liên kết tới các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không kiểm soát được nội dung hoặc hành vi trên các trang web bên thứ ba này. Việc bạn truy cập và tương tác với những trang web này là do ý muốn và rủi ro riêng của bạn.

4. Thay đổi điều khoản: Seo Genz có quyền thay đổi điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục trang web sau khi các thay đổi này được công bố đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ những thay đổi đó.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng trước khi tiếp tục sử dụng trang web và dịch vụ của Seo Genz. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc về điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ đã được cung cấp ở phần trước. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp và cung cấp sự hỗ trợ cho bạn.