Cập nhật thông tin, tin tức, update SEO ở đâu? – SEO GenZ

Cập nhật thông tin, tin tức, update SEO ở đâu? - SEO GenZ

Điểm qua các trang web cũng như các nguồn thông tin mà các bạn SEOer có thể cập nhật thông tin, tin tức, update SEO.

Cập nhật thông tin, tin tức, update SEO ở đâu? - SEO GenZ
Cập nhật thông tin, tin tức, update SEO ở đâu? – SEO GenZ

1. TÀI LIỆU HỌC SEO:

  • SEO Starter Guide:

https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/seo-starter-guide?hl=vi

  • Search Quality Evaluator Guidelines:

https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/vi//searchqualityevaluatorguidelines.pdf

Đây là những tài liệu SEO, cung cấp kiến thức cơ bản về SEO.

Nếu bạn mới bắt đầu hoặc muốn cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất từ Google, đây là những tài liệu không thể bỏ qua.

2. CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG UPDATE SEO CỦA GOOGLE:

  • Google Search Status Dashboard:

https://status.search.google.com/products/rGHU1u87FJnkP6W2GwMi/history

Trang web này giúp bạn nắm bắt các thay đổi và cập nhật mới nhất từ Google. Việc theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn điều chỉnh chiến lược SEO kịp thời và hiệu quả.

3. CẬP NHẬT TIN TỨC SEO:

  • Twitter Google Search Central:

https://x.com/googlesearchc

  • Search Engine Land:

https://searchengineland.com/

  • Search Engine Watch:

https://www.searchenginewatch.com/

  • SERoundtable:

https://www.seroundtable.com/

  • Search Engine Journal:

https://www.searchenginejournal.com/

Những trang web cung cấp tin tức mới nhất, các phân tích chuyên sâu và các xu hướng SEO hiện tại.